Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

EN 12050-4

EN 12050-4

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania

Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez i z fekaliami

Wymagnia dotyczące badań typu produktu
 

Wymagania Punkty normy EN 12050-4 Uwagi
Wodoszczelność Rozdział  4 Badanie wg. 8.2.4 i 8.2.5
Funkcjonalność Rozdział 5 Badanie wg. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 i 8.2.6
Natężenie hałasu Załacznika A Badanie wg. Załacznika A
Trwałość Rozdziały 4 und 6 --


Stan: 
grudzień 2000 - Powyższe dane są wycągiem z normy i służą tylko informacji ogólnej, bez gwarancji poprawności. Proszę zaopatrzyć sie w najnowszą wersję normy.