Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

EN 12566-3

EN 12566-3

Małe oczyszczalnie ścieków do 50 OLM

Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wymagania dotyczące badań typu produktu

  Wymagania                        Model badań
  Wymiary całkowite każdy model z serii
a. Przewody doprowadzające, odprowadzające i łączące każdy model z serii
  Dostępność każdy model z serii
b. Wodoszczelność każdy model z serii
c. Stabilność najwiękzy model z serii
d. Efektywność oczyszczania najmniejszy model z serii
e. Trwałość Bez badania trwałości, jeśli właściwości zastosowanych materiałów są znane (informacje dostwacy)

Stan: listopad 2008 - Powyższe dane są wyciągiem z normy i służą tylko informacji ogólnej, bez gwarancji poprawności. Proszę zaopatrzyć sie w najnowszą wersję normy.

Zadania Treść zadania
Zadania w ramach odpowiedzialności producenta Zakładowy nadzór nad produkcja (FPC) Parametyr, dotyczące wszystkich cech wg. tabeli ZA. 1
Wstępne badania producenta Pozostałe cechy z tabeli ZA. 1, z wyjątkiem wymienionych poniżej
Wstępne badania prowadzone przez instytut notyfikowany Badanie stabilności lub weryfikacja obliczeń producenta i zgodności produktu z obliczeniami, badanie efektywności oczyszczania, wodoszczelności i trwałości