Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

NSF/ANSI 245-2007

NSF/ANSI 245 - 2007

Na podstawie współpracy PIA z organizacją NSF badania według normy NSF/ANSI (Amerykański Państwowy Instytut Normalizacyjny) nr 40 i 245 są także możliwe w Europie na terenie testowym PIA w Aachen.

Norma NSF/ANSI nr 40 przewiduje minimalne wymagania dotyczące materiału, wzoru, konstrukcji i procedury badań, ktόre producent przydomowych oczyszczalni ściekόw przestrzegać musi aby uzyskać Certyfikat Rynku Ameryki Pόłnocnej (Klasa 1 lub Klasa 2).

Norma dotyczy systemόw pojemności oczyszczalnej od 1.514 L/d (400 gal/d) do 5678 L/ d (1.500 gal/d).

Przed rozpoczęciem badania przewidziana jest wizualna kontrola materiału i 24-godzinny test szczelności.
Po 3-tygodniowej fazie rozruchu zaczyna się właściwe 26-tygodniowe badanie. Podczas badania pobierane są prόbki w przeciągu 116 dni. Badanie zawiera następujące scenariusze obciążenia:

16 tygodni

Nominalne obciążenie (5 prόb/tydzień)

7,5 tygodni (52 dni)

Obciążenie wyjątkowe z następujących 4 scenariuszy (oddzielone 7-dniową periodą z nominalnym obciążeniem):

  • 3 dniowe mycie podczas 5-dniowej periody
  • Scenariusz Pracujący Rodzice, rόwnież 5 dni
    • Awaria prądu podczas 48 godzin (dopływ rόwnież 0% przez 48 godzin)
    • Scenariusz Urlop przez okres 10 dni, w tym 8 dni z 0% dopływem

2,5 tygodni (18 dni)

Nominalne obciążenie (5 prόb/tydzień)

 

Norma NSF/ANSI nr 245 przewiduje minimalne wymagania systemόw oczyszczania ściekόw z usuwaniem azotu, ktόre rόwnież mogą być realizowane podczas badań według Normy nr 40 (Minimale Wymagania Klassy 1). Średni azotu całkowity należy zmniejszyć o co najmniej 50% wartości dopływu.

W razie pytań dotyczących badań NSF prosimy o kontakt: e.lance[at]pia-gmbh.com