Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

NSF/ANSI 40 - 2005

NSF/ANSI 40 - 2005

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Minimalne wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków i ocenę możliwości traktowania 1514 L/dzień (400 gal/dzień) i 5678 L/dzień (1500 gal/dzień)

Materiały

  • Materiały
  • Wzόr i konstrukcja
  • Literatura i dokumentacja produktu
  • Testy wydajnościowe i ewaluacji