Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

badania specjalne

Badanie Porόwnywalnośći

Badanie Porόwnywalnośći w ramach procedury oceny zgodności (porόwnywanie zbiornikόw).

 

Czy pomyślnie przeprowadzono wszystkie istotne badania według EN 12566-3?

Czy badana seria powinna zostać rozszerzone o nowy zbiornik?

 

PIA GmbH oferuje Badanie Porόwnywalnośći na podstawie definicji serii zgodnie z EN 12566-3. Badamy, czy nowy zbiornik spełnia wymagania dotyczące porównywalności i czy można osiągnąć porównywalne wyniki oczyszczania.

W razie pytań  prosimy o kontakt:  d.verschitz[at]pia-gmbh.com

 

Badanie pomp głębinowych
w małych oczyszczalniach ściekόw

 

PIA GmbH opracowała praktyczny test do monitorowania długoterminowej funkcji i trwałośći pomp głębinowych podczas pracy w małych oczyszczalniach ścieków.

Test polega na pomiarze hydraulicznym danych, jak również badania w osadnikach wstępnych, reaktorach i osadnikach wtόrnych z małych oczyszczalni ścieków.

Warunki badania zostały zaprojektowane według europejskich standardów dla przepompowni ścieków
EN 12050 i dla małych oczyszczalni ścieków EN 12566.

Zaliczenie testu PIA GmbH potwiedzi praktyczne zastosowanie przetestowanej pompy w małych oczyszczalniach ścieków.