Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Profil firmy

Profil firmy

Istytut Badawczy Gospodarki Ściekowej (PIA GmbH) powstał w roku 2002 w centrum Europy, tuż przy granicy belgijskiej i holenderskiej jako jednostka badawcza Instytutu Badawczo-Naukowego Gospodarki Ściekowej przy RWTH Aachen (PIA e.V).

PIA GmbH jest obecnie największą instytucją badawczą tego typu w Europie. Lokalizacja instytutu na terenie byłej komunalnej oczyszczalni ścieków "Bildchen" miasta Akwizgran zapewnia optymalne warunki do prowadzenia praktycznych, terenowych testów oczyszczalni przydomowych, oczyszczalni dla statków i innych urządzeń z zakresu gospodarki ściekowej.

Pracownicy

Inżynierowie, technicy, pracownicy administracyjni, jak również eksperci z innych dziedzin zapewnieniają jakość i kompetencję. Ich motywacja, fachowość i doświadczenie umożliwiają indywidualną obsługę klienta.

PIA GmbH jest doskonałą platformą do wymiany informacji z zakresu oznakowania CE i konieczności oznakowania przydomowych oczyszczalni ścieków symbolem CE.

Instytut przebadał już ponad 300 obiektów, dzięki czemu dysponuje ogromnym doświadczeniem, ważnym szczególnie w zakresie doradztwa.

PIA GmbH jest jednostką kontrolną przydomowych oczyszczalni ścieków wg niemieckiego Prawa Produktow Budowlanych (BauPG-Bauproduktengesetz). W Unii Eurpejskiej jest jednostką notyfikowaną (Notified Body) Nr. 1739.

PIA GmbH – Fit für Europa