Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Impressum

Impressum

PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

Telefón: 02 41/750 82 20

Fax: 02 41/750 82 29

Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

otváracia doba: Po - Pia 8,00 - 16.00 

Manažment: Dr.-Ing. Elmar Dorgeloh

Obchodný register: Aachen HRB 12841

UST-IDNr. DE 226 980 614

 

Zodpovednosť za obsah

Hoci bol obsah našich stránok vytvorený s maximálnou starostlivosťou, vyhradzujeme si právo nebyť zodpovedný za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Podľa „$ 6 par.1 MDStV and $ 8 par.1 TDG“ sme ako poskytovatelia služieb v súlade so všeobecnými právnymi predpismi zodpovední za vlastné príspevky obsiahnuté na týchto stránkach. Poskytovatelia služieb však nie sú povinní kontrolovať prenesené alebo uložené informácie z iných zdrojov, alebo hľadať okolnosti poukazujúce na akékoľvek nezákonne činnosti. Povinnost odstrániť alebo blokovať informácie v súlade so všeobecnými právnymi predpismi zostáva nedotknutá. Nárok na ručenie v tomto ohľade bude možný len z hľadiska jednoznačného porušenia práva. Ak bude príslušné porušenie práva dokázané, bude tento obsah okamžite odstránený.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme byť zodpovední za cudzí obsah na odkazovaných stránkach. Za obsah odkazovaných stránok je vždy je zodpovedný príslušný autor alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia dkazovaných stránok boli stránky preverené na možné porušenie zákona. Protiprávny obsah nebol v okamihu prepojenia vykázaný. Permanentná kontrola, pokiaľ ide o obsah odkazovaných stránok bez definitívne preukázateľného porušenia právnych predpisov, však nie je možná. Ak bude porušenie práva zistené, nelegálne odkazy budú ihneď odstránené.

Autorské práva

Prevádzkovateľ stránok sa vždy snaží rešpektovať autorské práva iných osôb a používať materiály vytvorené ním alebo bezlicenčným zdrojom.Obsah a materiály na týchto stránkach vytvorených prevádzkovateľom podliehajú nemeckému autorskému právu. Príspevky tretích osôb sú tak označené. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorského práva vyžadujú písomný súhlas príslušného autora, alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len pre súkromné, nie komerčné využitie.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (napríklad meno, adresa, alebo e-mailové adresy) na našich stránkach boli označené dobrovoľne. Použitie ponúk a služieb sa vždy ak je to možné používa bez toho, aby sme museli uvádzať osobné údaje. Využitie zverejnených kontaktných údajov  pre iné ako výslovne vyžiadané reklamné a informačné dôvody sa týmto výslovne zamieta. Autor týchto stránok si výslovne vyhradzuje právo trestného stíhania v prípade, že prenos reklamných informácií, napríklad cez spam maily, prebieha bez žiadosti.

 

Zdroj: Vyhlásenie advokáta Sörena Sieberta – právnik pre internetové právo