Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Označenie CE

Označenie CE pre malé čistiarne odpadových vôd v Európe

V rámci rozvoja jednotného harmonizovaného európskeho trhu boli predchádzajúce vnútroštátne právne predpisy nahradené európskou normou EN 12566 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO, kde čast 3 tejto normy : "Balené a/alebo na mieste montované domové čistiarne odpadových vôd" sa používa v prípade systémov, u ktorých prefabrikované komponenty z výroby, alebo na mieste zostavené komponenty majú jedného výrobcu, a sú testované ako celok.

Nasledujúce počiatočné skúšky sú povinné a musia byť vykonané akreditovaným skúšobným inštitútom, takzvaným "notifikovaným orgánom":

účinnosť čistenia

Test sa použije pre najmenší model sady. Skúška sa vykonáva podľa prísneho testovacieho programu, ktorý je uvedený v štandarde. Testovací program možno nájsť v prílohe A1.

skúška vodotesnosti

Vodotesnosť každej nádrže zo sady systémov čistenia musí byť testovaná. Existujú rôzne spôsoby, ako testovať vodotesnosť. Jedným z nich je "test vody", druhým je "podtlaková skúška" a tretím je "skúška tlakovým vzduchom". Ktorý test je vhodný závisí od materiálu nádrže. Podrobný tabuľkový zoznam materiálov a príslušných skúšok je uvedený v prílohe A2.

štrukturálne správanie 

Existujú tiež rôzne spôsoby, ako testovať štrukturálne správanie nádrže v závislosti od materiálu nádrže. K dispozícii sú praktické skúšky a výpočty. Na rozdiel od testu vodotesnosti nie každá nádrž musí byť testovaná, iba najväčšia, a to za predpokladu že má najhoršie štrukturálne správanie. Podrobný tabuľkový zoznam materiálov a príslušných skúšok je uvedený v prílohe A3.

trvácnosť

Skúška trvácnosti nie je nutná ak výrobca používa materiály, u ktorých sú tieto vlastnosti už známe (napríklad od dodávateľa), čo je vo väčšine prípadov.

Okrem týchto úvodných testov ktoré musia byť vykonané externým ústavom  je výrobca povinný sám garantovať záruku kvality týchto produktov implementáciou kontroly výroby vo svojom výrobnom procese.