Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

EN 12050-2

EN 12050-2

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a staveniská

Časť druhá: Čerpacie stanice odpadových vôd bez obsahu fekálnych splaškov

Požiadavky na počiatočné skúšky

Charakteristika

Oddelenie v EN 12050-2

Poznámky

Vodotesnosť

4.4

Testovanie podľa 8.5

Odolnosť proti zápachu

5.2

-

Zdvíhacia účinnosť

Časť 5

Testovanie podľa 8.2, 8.3, 8.4    

Mechanická odolnosť

4.4, 5.2, 5.3, časť 6

Testovanie podľa 8.1   

Hlučnosť

A.2

(kde požadované)d                                                       A3 8ovanie podEN

Trvácnosť

4.4, 5.2, 5.3, časť 6

-

Dátum: 2000 - údaje sú iba informatívne a bez záruky. Informujte sa prosím o najnovších príslušných normách.