Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

EN 12050-4

EN 12050-4

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a staveniská

Časť štvrtá: Jednosmerné ventily pre odpadovú vodu s obsahom a bez obsahu fekálnych splaškov

Požiadavky na počiatočné skúšky

Charakteristika

Oddelenie v EN 12050-4

Poznámky

Vodotesnosť

Prevádzka

Testovanie podľa 8.2.4 a 8.2.5

Prevádzka

5

Testovanie podľa 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 a 8.2.6

Hlučnosť

príloha A

Testovanie podľa prílohy Ad                                                       A3 8ovanie podEN

Trvácnosť

4 a 6

-

Dátum: 2000 - údaje sú iba informatívne a bez záruky. Informujte sa prosím o najnovších príslušných normách.