Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

EN 12566-6

EN 12566-6

Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO

Časť 6: Prefabrikované čistiace zariadenia na čistenie odtoku septikov

Požiadavky na prvotné skúšky

Požiadavky 

Testované modely

    Celkové rozmery

každý model v rade

a, Prítoky, odtoky a pripojenia

každý model v rade

    Prístupnosť

každý model v rade

b, Vodotesnosť    

každý model v rade

c, Štrukturálne správanie

najväčší model s najhorším štrukturálnym správaním

d, Druhotná účinnosť

najmenší model s najhoršou účinnosťou

e, Trvanlivosť

test nepotrebný ak sú vlastnosti materiálu už známe                   

  Dátum: október 2005 - údaje sú iba informatívne a bez záruky. Informujte sa prosím o najnovších príslušných normách.